ترجمه مقاله

انقهال

لغت‌نامه دهخدا

انقهال . [ اِ ق ِ ] (ع مص ) افتادن و سست گردیدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله