ترجمه مقاله

انفاز

لغت‌نامه دهخدا

انفاز. [ اِ ] (ع مص ) تیر بر ناخن گردانیدن تاکجی از راستی معلوم گردد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از آنندراج ) (از اقرب الموارد). تیر بر ناخن بگردانیدن . (تاج المصادر بیهقی ). || برجهانیدن کودک را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
ترجمه مقاله