ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انده

لغت‌نامه دهخدا

انده . [ ] (اِ) اسم هندی بیض است . (تحفه حکیم مؤمن ). و رجوع به بیض شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ