ترجمه مقاله

اندرمان

لغت‌نامه دهخدا

اندرمان . [ اَ دَ ] (اِخ ) دهی است از بخش ری شهرستان تهران با 229 تن سکنه . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، چغندرقند و صیفی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
ترجمه مقاله