ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انجیله

لغت‌نامه دهخدا

انجیله . [ ] (اِخ ) دهی است از بخش دستجرد خلجستان شهرستان قزوین با 880 تن سکنه . آب آن از قنات و محصول آن غلات و میوه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ