ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انجماد

لغت‌نامه دهخدا

انجماد. [ اِ ج ِ ] (ع مص ) افسرده و بسته شدن . (آنندراج ). بستن . افسردن . بسته شدن . جامد گردیدن . (از فرهنگ فارسی معین ). یخ بستن . (یادداشت مؤلف ) . || (اِمص ) فسردگی و بستگی . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ