ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انتباک

لغت‌نامه دهخدا

انتباک . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) بلند گردیدن . || بر پشته برآمدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || بازداشته شدن قوم در بدی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ