ترجمه مقاله

انبخانیة

لغت‌نامه دهخدا

انبخانیة. [ اَم ْ ب َ نی ی َ ] (ع ص ) خبزة انبخانیة؛ نان ستبر یا نان همچو خانه ٔ زنبور. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از آنندراج ).
ترجمه مقاله