ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انباریدن

لغت‌نامه دهخدا

انباریدن . [ اَم ْ دَ ] (مص ) انبار کردن و پر کردن . || پُر کردن فرمودن . || خراب کردن .(ناظم الاطباء). و رجوع به انباردن و انباشتن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ