ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انبارگ

لغت‌نامه دهخدا

انبارگ . [ اَم ْ رَ ] (اِ) مخازنی که در زمان صلح اسلحه و ادوات جنگی را در آن انبار می کردند. (از ایران در زمان ساسانیان ص 241).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ