ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ام

لغت‌نامه دهخدا

ام . [ اُم م ] (اِ) گیشدر (گیاه ). رجوع به گیشدر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ