ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ام منظور

لغت‌نامه دهخدا

ام منظور. [ اُم ْ م ِ م َ ] (اِخ ) از زنان صحابی بود. رجوع به الاصابة فی تمییز الصحابة ج 8 ص 284 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ