ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ام مازن

لغت‌نامه دهخدا

ام مازن . [ اُم ْ م ِ زِ ] (ع اِ مرکب ) مورچه . (از المرصع).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ