ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ام شغوة

لغت‌نامه دهخدا

ام شغوة. [ اُم ْ م ِ ش َ وَ] (ع اِ مرکب ) عقاب . (از المرصع). در اقرب الموارد شَغواء بمعنی عقاب آمده است . و رجوع به شغواء شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ