ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ام القرآن

لغت‌نامه دهخدا

ام القرآن . [ اُم ْ مُل ْ ق ُ آ ] (ع اِ مرکب ) سوره ٔ فاتحه یا آیات محکمات از آیات احکام . (منتهی الارب ) (آنندراج ). سوره ٔ حمد. (از نفایس الفنون قسم 1 ص 100).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ