ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امیرمنجک

لغت‌نامه دهخدا

امیرمنجک . [ اَ می م َ ج َ ] (اِخ ) منجک الیوسفی ، سیف الدین .(714 - 776 هَ .ق ./ 1314 - 1375 م .). والی صفد و طرابلس و حلب و دمشق بود، سپس در مصر استقرار یافت . از آثار اوست جامع منجک در قاهره که در سال 751 هَ .ق . بنا کرد. داهی و جبار بود و بعضی از اخبار او را مقریزی آورده است . (از اعلام زرکلی چ 1 ج 3 ص 1069).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ