ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

املیسی

لغت‌نامه دهخدا

املیسی . [ اِ سی ی ] (ع ص نسبی ) منسوب به املیس : رمان املیسی ؛ انار دشتی . (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). انار دشتی . (آنندراج ). اناری که او را دانه نبود. (بحر الجواهر). انار شیرین و گوارایی که دانه نداشته باشد. منسوب گونه است به املیس . (از اقرب الموارد). و رجوع به املیس و املیسیة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ