ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امام زاده علاءالدین

لغت‌نامه دهخدا

امام زاده علاءالدین . [ اِ دَ / دِ ع َئِدْ دی ] (اِخ ) دهی است از دهستان بندرج بخش دو دانگه ٔ شهرستان ساری واقع در 11 هزارگزی شمال خاوری کهنه ده و کنار راه عمومی و مالرو تلارم به پل سفید. کوهستانی و جنگلی و دارای هوای معتدل و مرطوب است ، 135تن سکنه دارد. آب آن از چشمه تأمین میشود. محصولش برنج و غلات و شغل اهالی زراعت است . زیارتگاهی بنام امام زاده علی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ