ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ال طمغی

لغت‌نامه دهخدا

ال طمغی . [ اَ طَ غا ] (ترکی ، اِ مرکب ) یا آل طمغی یا آل طمغا و یا آل تمغا. بمعنی علامت سرخ . در رحله ٔ ابن بطوطه بفتح همزه آمده است . رجوع به آل تمغا و آل طمغی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ