ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الوقة

لغت‌نامه دهخدا

الوقة. [ اَ ق َ ] (ع اِ) روغن با خرمای تر آمیخته ، یا مسکه و خرما با هم ممزوج . (منتهی الارب ). طعامی است نفیس و لذیذ یا آنکه مسکه با رطب است . (آنندراج ). طعامی که با کره درست کنند. لوقة. (اقرب الموارد). یقال : اشهی من الوقة. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ