ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

النگه

لغت‌نامه دهخدا

النگه . [ اَ ل َ گ َ ] (اِخ ) یا النگه ٔ رودبار. ناحیتی در مغرب لواسان . ارنگه . ناظم الاطباء گوید: النگه نام دهی است در کوهستان شمالی ری . رجوع به ارنگه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ