ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

النگه

لغت‌نامه دهخدا

النگه . [ اَ ل َ گ َ / گ ِ ] (اِ) شعله ٔآتش . (آنندراج ) (انجمن آرا) (برهان قاطع) (مؤید الفضلاء). در فرهنگ ناظم الاطباء النکه بکاف آمده است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ