ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الست

لغت‌نامه دهخدا

الست . [ اَ ل َ ] (اِ) سرین . کون فربه باشد. (فرهنگ اسدی ). کفل و سرین . (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (هفت قلزم ) :
همچون رطب اندام و چو روغنش سرین
همچون شبه زلفکان و چون دنبه الست .

عسجدی (از فرهنگ اسدی ).


شاید مصراع دوم بیت عسجدی بدین صورت باشد: همچون شبه زلفانش و چون دنبه الست . (یادداشت مؤلف ). در ذیل آلست همین لغت نامه مصراع دوم چنین است :
همچون شبه زلفین و چو پیلسته ش آلست ، رجوع به آلست شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ