ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الحی

لغت‌نامه دهخدا

الحی . [ اَ حا ] (ع ص ) بزرگ ریش . (مهذب الاسماء). مرد درازریش یا بزرگ ریش . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ