ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اقناعیات

لغت‌نامه دهخدا

اقناعیات . [ اِ عی یا ] (ع اِ) (اصطلاح منطق ) عبارتست از ظنیات . (غیاث اللغات ). رجوع به اقناعی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ