ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اقناءة

لغت‌نامه دهخدا

اقناءة. [ اَ ءَ ] (ع اِ) جانب دیوار که سایه بوی بازگردد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ