ترجمه مقاله

اقلیلی

لغت‌نامه دهخدا

اقلیلی . [ اِ لی لا ] (ع اِ) همه : اخذه باقلیلاه . (منتهی الارب ). همگی . بالتمام . جمهور. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله