ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اقشاء

لغت‌نامه دهخدا

اقشاء. [ اِ ] (ع مص ) درویش گردیدن پس از توانگری . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ