ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اقدح

لغت‌نامه دهخدا

اقدح . [ اَ دَ ] (ع ن تف ) ناقص تر و معیوب تر. (آنندراج ) (غیاث اللغات ). || (اِ) مگس . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). ذباب . (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ