ترجمه مقاله

افژولیده

لغت‌نامه دهخدا

افژولیده . [ اَ دَ / دِ ] (ن مف ) پریشان شده . برانگیخته شده . (ناظم الاطباء). و رجوع به افژولیدن و افژول شود.
ترجمه مقاله