ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

افنباخ

لغت‌نامه دهخدا

افنباخ . [ اُ فِم ْ ] (اِخ ) شهری است در آلمان (ناحیه ٔ هس ) نزدیک فرانکفورت سورلمن و 101700 تن سکنه دارد و محصول آن چرمسازی و مصنوعات شیمیایی است . و یک کاخ باستانی دارد. (فرهنگ فارسی معین ) (قاموس الاعلام ترکی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ