ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

افنا

لغت‌نامه دهخدا

افنا. [ اِ ] (از ع ، اِمص ) نیستی . نابودی . نابودکردگی . (ناظم الاطباء): افنای کفار کردن ؛ نیست و نابود کردن کفار. (ناظم الاطباء). افناء. رجوع به این کلمه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ