ترجمه مقاله

افراونده

لغت‌نامه دهخدا

افراونده . [ اَ وَ دِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کاغه بخش دورود شهرستان بروجرد. محلی جلگه و معتدل است . و 350 تن سکنه دارد. آب آن از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقاله