ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اغیان

لغت‌نامه دهخدا

اغیان . [ ] (اِخ ) نام راهی است به جوین . رجوع به تاریخ غازان ص 19 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ