ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اغلاظ

لغت‌نامه دهخدا

اغلاظ. [ اَ ] (ع ص ، اِ) چیزهای درشت . (آنندراج ) (غیاث اللغات ).
- اغلاظِ اَیمان ؛ قسمهای درشت . (از آنندراج ) (غیاث اللغات ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ