ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اغریوس

لغت‌نامه دهخدا

اغریوس . [ اَ وَ ] (اِ) بیونانی صحرا و بیابان را گویند. (آنندراج ) (برهان ).مأخوذ از یونانی . صحرا و بیابان . (ناظم الاطباء). || قثاءالحمار است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ