ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اعوص

لغت‌نامه دهخدا

اعوص . [ اَ وَ ] (ع اِ) بیت که معنی آن دشوار باشد. عوص . (منتهی الارب ). چیزی که معنیش دشوار باشد. (ناظم الاطباء). آنچه غامض باشد که واقف بر آن نتوان شد. (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ