ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اعراف

لغت‌نامه دهخدا

اعراف . [ اَ ] (اِخ ) (یوم ...) از ایام عرب است . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ