ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اظهری

لغت‌نامه دهخدا

اظهری . [ اَ هََ ] (اِخ ) او را ساقی نامه است . صاحب کشف الظنون نام وی را آورده و گفته است ساقی نامه ٔ او در 129 بیت است . (از الذریعه ج 12 ص 103).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ