ترجمه مقاله

اظطآر

لغت‌نامه دهخدا

اظطآر. [ اِ طِ ] (ع مص ) دایه گرفتن جهت بچه . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). اِظِّآر. (منتهی الارب ) (متن اللغة). و رجوع به اظآرشود. دایه گرفتن برای فرزند خویش . (از متن اللغة).
ترجمه مقاله