ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اطلاعات

لغت‌نامه دهخدا

اطلاعات . [ اِطْ طِ ] (ع اِ)ج ِ اطلاع . (ناظم الاطباء). رجوع به اطلاع شود. || در تداول فارسی ، معلومات . دانستنیها. اخبار.
- اداره ٔ اطلاعات ؛ اداره ٔ اخبار. سازمان تجسسات .
- روزنامه ٔ اطلاعات ؛ نام روزنامه ٔ کثیرالانتشار پایتخت است که عصرها منتشر میشود و میتوان گفت که مهمترین روزنامه ٔ پرتیراژ ایران است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ