ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اطربشین

لغت‌نامه دهخدا

اطربشین . [ اِ رَ ب َ ش َ ] (معرب ، اِ) (از اسپانیولی تراوزانیو) میله ای (از چوب و آهن و غیره ) برای بستن و استوار کردن . ج ، اطربشینات . (از دزی ج 1 ص 28).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ