ترجمه مقاله

اطرام

لغت‌نامه دهخدا

اطرام . [ اِطْ طِ ] (ع مص ) کبود گردیدن دندان . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله