ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اضطراری

لغت‌نامه دهخدا

اضطراری . [ اِ طِ ] (ص نسبی ) منسوب به اضطرار. (ناظم الاطباء). ضروری . رجوع به اضطرار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ