ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اضطرابی

لغت‌نامه دهخدا

اضطرابی . [ اِ طِ ] (ص نسبی ) منسوب به اضطراب . (ناظم الاطباء). رجوع به اضطراب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ