ترجمه مقاله

اضاحک

لغت‌نامه دهخدا

اضاحک . [ اَ ح ِ ] (ع اِ) ج ِ اضحوکة.(از اقرب الموارد). رجوع به اضاحیک و اضحوکة شود.
ترجمه مقاله