ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصطلاح کردن

لغت‌نامه دهخدا

اصطلاح کردن . [ اِ طِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) نهادن با یکدیگر. متداول کردن لفظی برای معنی خاصی . رجوع به اصطلاح شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ