ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصطلاح شناسی

لغت‌نامه دهخدا

اصطلاح شناسی . [ اِ طِ ش ِ ] (حامص مرکب ) آگاهی به اصطلاحات فن یا دانشی . شناختن اصطلاحات علمی یا هنری .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ