ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصطلاحی

لغت‌نامه دهخدا

اصطلاحی . [ اِ طِ ] (ص نسبی ) آنچه متعلق به اصطلاح باشد. منسوب به اصطلاح . (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). واصطلاحی هر چیزی را که وابسته ٔ به اصطلاح باشد گویند،چنانکه گویند: هذا منقول اصطلاحی ، و سنة اصطلاحیة، و شهر اصطلاحی و امثال آن . (از کشاف اصطلاحات الفنون ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ