ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصطلاحات

لغت‌نامه دهخدا

اصطلاحات .[ اِ طِ ] (ع اِ) ج ِ اصطلاح . || الفاظ متداوله مابین اهل هر علم و صنعت . (ناظم الاطباء). مُواضعات : اصطلاحات سیاسی ، اصطلاحات شرعی ، اصطلاحات صنعتی ، اصطلاحات طبی ، اصطلاحات علمی ، اصطلاحات نظامی ، و غیره .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ